ID
collective book
curator: Michał Łuczak
publisher: Instytut Kultury Wizualnej
Warsaw 2013