TypoPolo
collective book
curator: Rene Wawrzkiewicz
publisher: Fundacja Bęc Zmiana
patron: Pan tu nie stał
Warsaw 2015

15_typopolo.jpg